Novinky


TAJEMSTVÍ HRANICE - Rychlebských hor a masivu Králického Sněžníku  

Zdeněk Šmída

TAJEMSTVÍ HRANICE - Rychlebských hor a masivu Králického Sněžníku

Výpravná publikace pojednává o vývoji hranice v Rychlebských horách a Masívu Králického Sněžníku. Popis začíná od zemských hranic Koruny české, které se tady stýkaly (Čechy, Morava, Slezsko, Kladsko) přes územní ztráty hranic v 18. století a jejich právní zformování v 19. století. Následuje prvorepublikové rozhraničení v horách na československo-německé hranici a události spjaté s německou agresí v roce 1938. Poválečná politika přiřkla v pohoří německé území Polsku. Nová hranice mezi Československem a Polskem si vyžádala další úpravu. Podepsaly se na ní napjaté vztahy mezi oběma komunistickými zeměmi, a proto byla pečlivě hlídána polskými pohraničníky. I přesto se turisté dostali až ke hraniční čáře. Živlem však byli disidenti z obou republik, kteří se v horách tajně scházeli a pašovali nelegální dokumenty. Na přelomu 20. a 21. století vyvstala potřeba uvolnění hranice a její stabilizace. Ve druhé části kniha rozebírá místa na hranici rychlebského a králického pohoří, a je tak zároveň turistickým průvodcem. Publikace je vybavena bohatou fotografickou přílohou, z nichž větší část je věnována historickým archiváliím.

Váz., 216 str., 165 x 235 mm, cena včetně poštovného 390,- Kč.

Prameny živé vody - (Vincenz Priessnitz)  

Miloš Kočka

Prameny živé vody - (Vincenz Priessnitz)

Toto již šesté vydání úspěšné knihy o Vincenzi Priessnitzovi (1799-1851), poutavě líčí životní osudy a objevy geniálního léčitele zakladatele novodobé vodoléčby a prvního vodoléčebného ústavu na světě - dnes Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeho, do té doby nevídaná metoda vyvést nemocného do přírody, otužit ho studenou vodou, posílit vzduchem, sluncem, pohybem, zbavit tíživých starostí, vrátit mu zdraví a dát radost ze života, byla nakonec - po těžkých bojích a předsudky, závistí a pronásledováním, jež vedlo až k branám žaláře - uznána jako „nový pozoruhodný jev v oblasti zdravotnictví." Vincenz Priessnitz dosáhl nejvyšších poct a vodoléčebné ústavy „podle Priessnitzova vzoru" se rozšířily po celé Evropě i v zámoří a jeho metody jsou inspirací a aktuálním poselstvím i pro dnešního člověka, zmítaného chvatem a nervozitou a toužícího po vnitřní rovnováze a vyrovnanosti.

Váz., 258 stran, 155 x 215 mm. Cena 240,- včetně poštovného.

Silný jako Gustav Frištenský  

Zdena Frištenská – Pavel Ševčík

Silný jako Gustav Frištenský

Kniha dokumentuje život jednoho z nejlepších českých sportovců všech dob, řecko-římského zápasníka Gustav Frištenského (1879-1957), který v průběhu svého života vybojoval 2000 amatérských utkání a ani jedno neprohrál. Jako profesionál absolvoval neuvěřitelných 8000 zápasů, v nichž byl jen výjimečně poražen. Podkladem pro knihu se stala bohatá písemná a obrazová pozůstalost po G. Frištenském, která tvoří převážnou část této knihy. Toto druhé vydání je upraveno a doplněno o více jak 100 nových dokumentů a fotografií jak ze zápasnického života, tak i ze současného odkazu G. Frištenského.

Váz., 208 stran, 210 x 300 mm, Cena 490,- Kč včetně poštovného.

ISBN 978-80-86438-85-6

JESENÍKY - Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti  

Ivan Fíla

JESENÍKY - Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti

Režisér, scenárista, spisovatel a fotograf Ivan Fíla putoval více než rok po Jeseníkách, naslouchal nevšedním příběhům z dávné i nedávné minulosti, zaznamenával pohnuté lidské osudy, dějinné tragédie a křivdy, vítězství vůle a nezlomnosti. Vznikla tak fotoesejistická kniha Jeseníky - Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti. Autor seznámí čtenáře s příběhem legendárního fotografa Jindřicha Štreita; židovské víly, která se chtěla stát katolickou farářkou; nevidomé dívky, jež jezdí na koni a leze po skalách; s divokými večírky malíře Gustava Klimta a jeho přátel v letním sídle rodiny Primavesi; ženou, která se narodila jako árijský nadčlověk ve zrůdném nacistickém spolku Lebensborn a čtyřicet let hledala svoji biologickou matku; s farářem, který bobulemi arónie vyléčil z rakoviny svoji pětadevadesátiletou maminku; se zatáčkou, kde Hitler mohl přijít o život, ale bohužel nepřišel; s kmotrou neapolské mafie, která se kochala krásou jednoho ze sedmi divů Česka, a s dalšími. 40 povídek doprovází černobílé imprese ve stylu magického realismu.

Váz., 264 stran, 24 cm x 19 cm, dop. prod. cena 490,- Kč

Vlastivěda a místopis okresů Šumperského, Staroměstského a Vízmberského z roku 1932  

Jan Březina

Vlastivěda a místopis okresů Šumperského, Staroměstského a Vízmberského z roku 1932

Knihu hlavně přivítají milovníci historie dnešního šumperského a staroměstského regionu. Od I. vydání v roce 1932 je základem vlastivědy celého regionu dodnes. Dějiny Šumperka, jednotlivých panství Bludova, Rudy nad Moravou, Branné, Velkých Losin, Starého Města, Třemešku, Chromče a nejstarší historické informace o všech obcích z těchto regionů si určitě zaslouží druhé upravené vydání, doplněné o věcné opravy v textu, úplný jmenný rejstřík a obohacené o obrazový materiál.

Váz., 456 stran, 23 cm x 16 cm, cena 490,- Kč včetně poštovného

Liška Bystrouška – Sto let od zrodu legendy  

Rudolf Těsnohlídek, Stanislav Lolek

Liška Bystrouška – Sto let od zrodu legendy

Kniha Liška Bystrouška vychází při příležitosti stého výročí jejího prvního vydání v roce 1920. Alotria nezkrotného liščího mláděte, zachycená v kresbách malíře Stanislava Lolka, inspirovala spisovatele Rudolfa Těsnohlídka k sepsání humorné povídky, ve které se prolínají osudy lidí a zvířat. Hlavní postavou je liška Bystrouška, jež dobrovolně vyměnila bezpečný blahobyt v hájovně za nejistý ale svobodný život v přírodě a rodném lese. Toto jubilejní vydání je obohaceno o několik historických i soudobých pojednání o proslulém Těsnohlídkově díle. K autorům příspěvků mj. patří prof. František Dvořák, Mgr. Hana Kraflová, Stanislav Motl, MUDr. Milan Navrátil (Těsnohlídkův syn), Miloš Štědroň, Jaroslava Bitterová, Miroslav Bitter, Pavel Horník, Pavel Kováč a PhDr. Ctirad Lolek. Úvod ke knize napsal spisovatel, básník a rozhlasový redaktor František Novotný.

Váz., 272 str., 160 x 230 mm, cena 240,- Kč včetně poštovného

Příběhy lišky Bystroušky  

Stanislav Lolek

Příběhy lišky Bystroušky

Komiksové vydání příběhů lišky Bystroušky z původních kreseb Stanislava Lolka poprvé vydané v roce 1920 v Lidových novinách. Původní texty Rudolfa Těsnohlídka upravil Petr Konupčík.

Sešit V1, 52 str., 155 x 220 mm, cena 120,- Kč. včetně poštovného